Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Έχουμε ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.


  1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος επεξεργασίας

Το αθλητικό σωματείο «Rock Solid Aegean Island Trail Running», που εδρεύει στην Πατριάρχου Κυρίλλου 24, τκ: 68100, Αλεξανδρούπολη, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.


  1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πώς;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

Αν επισκεφθείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και έχετε μία ερώτηση ή κάποια παρατήρηση ή ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα προγράμματά μας, μπορείτε να την υποβάλετε στο Αθλητικό Σωματείο μας με τη συμπλήρωση της διαθέσιμης στον διαδικτυακό τόπο φόρμας επικοινωνίας-εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το όνομα, τη διεύθυνση email σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας/ερώτημά σας/παρατήρησή σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε σε σχέση με το ερώτημά σας/παρατήρησή σας. Θα προβούμε σε καταχώριση των αιτημάτων σας, των ερωτήσεών σας/παρατηρήσεών σας και των αντίστοιχων απαντήσεών μας, και τυχόν άλλων ενεργειών για τη διαχείριση του αιτήματός σας/επικοινωνίας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για 6 μήνες μετά από τη διευθέτηση της ερώτησης ή της καταγγελίας σας ή το κλείσιμο της υπόθεσης.


–      Συντήρηση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιούνται επίσης για τη συντήρηση και ανάλυση του διαδικτυακού μας τόπου, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων απόδοσης, τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της εμπειρίας του χρήστη. Καταγράφουμε κάθε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Η χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για αυτούς τους σκοπούς είναι αναγκαία στο πλαίσιο των νομίμων συμφερόντων μας και οι πληροφορίες διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών. Τα αρχεία καταγραφής της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου θα διαγράφονται εντός 12 μηνών μετά τη δημιουργία τους.


–      Πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας για τη κάλυψη κενής θέσης εργασίας

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ως απάντηση προς μια αγγελία για κενή θέσης εργασίας, μπορείτε να την υποβάλετε στην Επιχείρησή μας μέσω email. Ενδέχεται σας ζητηθεί να δηλώσετε τα στοιχεία του βιογραφικού σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο στο πλαίσιο κάλυψης της κενής θέσης εργασίας βασιζόμενοι στα βιογραφικά των υποψηφίων προκειμένου να προβούμε στην απαραίτητη αξιολόγηση, να κρίνουμε ποιος υποψήφιος είναι κατάλληλος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας και να προσχωρήσουμε στη σύναψη της σχετικής σύμβασης εργασίας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό και όχι παραπάνω από 6 μήνες μετά από την κάλυψη της κενής θέσης εργασίας.


Επικοινωνία για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rocksolid.gr

Scroll to Top